Aansprakelijkheidsvoorwaarden

 • Eisen aan de elektrische aansluiting 
 • De installatie waarop de oven wordt gebruikt, moet uiteraard voldoen aan alle technische en veiligheidsvoorschriften en aan de eisen van het apparaat. 
 • De oven trekt gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van de bakcurve kan dit in het uurbereik zijn) 16A continue belasting. Geef de oven daarom een eigen zekering en groep. Dan kan de zekering niet worden geactiveerd door overbelasting doordat er nog andere verbruikers op de groep worden bediend. Het is ook logisch om geen machines te gebruiken omdat ze warm worden door de hoge belasting en daarom zonder andere reden kunnen triggeren.  
 • Zorg ervoor dat de stopcontacten langdurig 16 ampère kunnen weerstaan.  Vervang ze bij twijfel.  
 • Sluit de oven nooit vast aan!  Bij twijfel is de netstekker altijd een veilig element om de oven netjes uit te schakelen.  
 • Houd er ook rekening mee dat een grote verbruiker zoals een vriezer, koelkast, wasmachine, droger of warmwaterapparaat niet op dezelfde groep wordt gebruikt. De zekering zou dan doorslaan als bijvoorbeeld de waterkoker werd ingeschakeld of de koelkast of vriezer werd opgestart. Dit kan onder bepaalde omstandigheden pas uren nadat de oven in bedrijf is genomen gebeuren en u zult niet snel merken dat de overbelasting van de groep werd veroorzaakt door zo’n verbruiker. Ook zogenaamde “stille verbruikers” zoals ventilatie of tuinverlichting op dezelfde groep kunnen er in sommige gevallen voor zorgen dat de zekering wordt geactiveerd. 
 • De elektrische voorziening moet vanaf de meterkast uitgevoerd zijn met geaarde 3-aderige kabel met een aderdikte van minimaal 2,5mm. Uiteraard moet de aarde correct zijn aangesloten!

Veiligheidsinstructies 

 • Deze veiligheidsinstructies moeten strikt worden nageleefd en moeten bekend zijn bij alle personen die de oven bedienen of die zich in de buurt van de in werking zijnde oven bevinden. Er moet voor worden gezorgd dat een bedrijf altijd de relevante voorschriften voor veiligheid op het werk en ongevallenpreventie naleeft.  
 • Deze instructies claimen niet volledig te zijn en moeten worden aangevuld door verschillende voorschriften, bijvoorbeeld brandbeveiligings- of verzekeringsvoorschriften.  
 • De kachel moet minstens 50 cm verwijderd zijn van muren of brandbare voorwerpen.  
 • De temperatuur van de verbrandingskamer mag de gespecificeerde maximumtemperatuur niet overschrijden of behouden.  
 • Om een ​​betrouwbare temperatuurmeting te garanderen, mag de ruimte rond het thermokoppel op een afstand van minimaal 20 cm niet worden afgedekt met maaksels of stapelmateriaal.  
 • Overschrijd nooit de limiettemperaturen van de te bakken voorwerpen.  
 • Open de oven niet voordat de te bakken voorwerpen zijn afgekoeld, d.w.z. met blote handen kunnen worden vastgepakt.  
 • Schakel de controller uit voordat u de oven opent.  
 • De oven mag alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt.  
 • De oven moet tijdens het gebruik te allen tijde onder toezicht staan.  
 • Gebruik nooit een verlengsnoer!  Brandgevaar!  
 • Bij reinigings- of onderhoudswerkzaamheden moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken.  
 • Nooit verwarmingselementen aanraken: gevaarlijke temperatuur!  
 • Externe onderdelen worden heet.  Nooit aanraken!  
 • Toegang tot de kachel moet voor kinderen onmogelijk worden gemaakt.  
 • De oven en de controller mogen alleen bij kamertemperatuur en normale luchtvochtigheid gebruikt of bewaard worden.  
 • Brandbare vloeistoffen, spuitflessen of andere brandbare voorwerpen mogen zich niet in de ruimte bevinden waarin de oven wordt gebruikt.
 • Gebruik de oven nooit als de kabel beschadigd is.  Gebruik geen verlengsnoer.
 • De oven mag alleen met de aangegeven spanning worden gebruikt op een elektrisch systeem dat aan de eisen voldoet.  De elektrische beveiliging moet worden uitgevoerd met smeltbare zekeringen.  
 • Open de oven pas als deze is afgekoeld tot kamertemperatuur.  
 • Er mogen geen voorwerpen tussen het deksel en de rand van de oven worden geplaatst.  
 • Leun niet op de rand van de oven (bijv. Bij het laden).  
 • De oven mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van technische zaken die gestookt moeten worden in overeenstemming met de warmtebehandelingsinstructies van de fabrikant. 
 • De elektrische voorziening moet vanaf de meterkast uitgevoerd zijn met geaarde 3-aderige kabel met een aderdikte van minimaal 2,5mm. Uiteraard moet de aarde correct zijn aangesloten!
 • Toepassingen en toepassingsgebieden 
 • De oven is bedoeld voor het bakken van aardewerk en porselein, maar ook voor het smelten van glas, voor de productie van sieraden en voor technische toepassingen zoals het gloeien van metaal, het afbranden van deeltjesfilters en dergelijke. 
 • De toepassingen moeten altijd voldoen aan de relevante arbo- en ongevallenpreventievoorschriften.  
 • Alleen te stoken technische voorwerpen mogen worden verwarmd in overeenstemming met de warmtebehandelingsinstructies van de betreffende fabrikant.  
 • Om een ​​betrouwbare temperatuurmeting te garanderen, mag de ruimte rond het thermokoppel op een afstand van minimaal 20 cm niet worden afgedekt met maaksels of stapelmateriaal.  

Verzorging, onderhoud, reparatie 

 • De zorg voor de oven wordt beperkt tot liefdevol gebruik van het apparaat.  
 • Breng voor de eerste brand beschermingsmiddel aan op de bodem van de oven. Dan heeft u geen last van spetterende glazuren. Als u veel ovenplaten en zware onderdelen in de oven plaatst, dat wil zeggen, deze zwaar laadt en vervolgens boven 1100 ° C verbrandt, zorg er dan voor dat u een ovenplaat op de vloer plaatst, die op drie plaatsen wordt ondersteund door een brede biscuit tegels (Dit is verkrijgbaar bij de bouwmarkt). Anders bestaat het risico dat de onderste stapelsteunen in de vloersteen worden gedrukt.
 • Als er een deel van de lading explodeert, probeer dan de groeven in de verwarmingselementen weg te zuigen. De kruimels moeten daar weg. Anders zal de verwarming op deze punten zijn warmte niet afvoeren en zal daar breekpunt ontstaan. Raak de verwarmingselementen daarbij niet aan en probeer deze niet uit de geleiders te verwijderen. Afhankelijk van de draaiuren en het soort gebruik zijn ze erg hard en broos en breken ze door. 
 • Zorg er altijd voor dat u het ovendeksel voorzichtig sluit / plaats het voorzichtig op de ovenbehuizing.  Typische gevolgen van het ruw neer laten komen zijn scheuren in het deksel aan de achterkant bij de schroeven. Deze hebben geen invloed op de werking en zijn geen reden tot klachten.  
 • Controleer voor het sluiten of er zich voorwerpen aan de rand van de oven bevinden en verwijder deze.  
 • Laat de oven minimaal 1 keer per jaar door een monteur controleren op de staat van de elektrische onderdelen.
 • Onderhoud is niet geheel overbodig: De verwarmingselementen en het schakelrelais zijn slijtdelen die – afhankelijk van de frequentie, duur en hoogte van de verbranding – om de 3 jaar vervangen moeten worden.  
 • Afhankelijk van gebruik en draaiuren kunt u de schroeven jaarlijks controleren en na enkele jaren vervangen.  Het plaatwerk kan glanzend worden gehouden met huishoudelijke middelen, d.w.z. normale roestvrijstalen reinigers.  
 • Na de eerste stoken vind je kleine scheurtjes in het deksel en de bodem die als een bliksemflits dwars door de stenen gaan.  Dit is volkomen normaal, oppervlakkige krimp en geen reden tot bezorgdheid of klacht.  
 • Het koelproces mag niet worden versneld door het deksel te openen en voorwerpen tussen de ovenwand en het deksel te plaatsen. Plaats nooit voorwerpen op de rand van de oven. Leun in geen geval op de rand van de oven. De stenen zullen breken onder het gewicht.